เกาะเกร็ดทริป

การเดินทางหนึ่งวันบนเกาะเกร็ด

หากคุณกำลังมองหาทริปหนึ่งวันจากกรุงเทพและเวลาที่จะเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนที่เงียบสงบ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นบนเกาะเกาะเกร็ดทำให้การเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับที่ยอดเยี่ยม
ไปกันเลย!

> วัดที่แนะนำ 5 อันดับแรก <

วัดศาลากุล

 วัดศาลากุล เป็นวัดไทยวัดเดียวในเกาะเกร็ด ตั้งอยู่เกือบกลางเกาะเกร็ด และอยู่ในหมู่ที่ 3 การเดินทางไปยังวัดนี้ ถ้าหากข้ามเรือที่ท่าวัดกลางเกร็ด เมื่อขึ้นที่ท่าเกาะเกร็ด จะมีถนนไปถึงวัดนี้ได้ ระยะทางประมาณ 1400 เมตร กล่าวกันว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าเช่นกัน เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เนื่องจากดินริมแม่น้ำงอกขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้จึงอยู่เกือบกลางเกาะเกร็ด

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อ วัดปากอ่าว เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ถูกทิ้งเป็นวัดร้างหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญมาตั้งบ้านเรือนที่เกาะเกร็ด พระสุเมธาจารย์ ( เถ้า ) พระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายรามัญได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น ได้สร้างพระเจดีย์ทรงรามัญ ชื่อเจดีย์ร่างกุ้ง รวมทั้งพระพุทธไสยาสน์ และท่านได้เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

วัดฉิมพลี ตั้งอยู่ริมคลองลัดเกร็ด และอยู่ทางทิศใต้ของวัดปรมัยยิกาวาส ห่างจากวัดปรมัยยิกาวาส ประมาณ 800 เมตร ถ้าหากจะไปชมวัดนี้ โดยข้ามฟากที่ท่าวัดกลางเกร็ดจะสะดวกมากกว่า เพราะเมื่อขึ้นจากท่าเรือฝั่งเกาะเกร็ดแล้วเดินขึ้นไป ทางทิศเหนืออีกเล็กน้อยก็ถึงวัดนี้

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดปรมัยยิกาวาส ห่างจากวัดปรมัยยิกาวาสตามทางเดินประมาณ 350 เมตร เข้าใจว่าวัดนี้คงสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน โบราณสถานของวัดที่น่าชมคือ พระอุโบสถ ซึ่งมีหน้าบันจำหลักไม้ เป็นรูปดอกไม้ที่สวยงามมาก มีคันทวยและบัวหัวเสาที่มีความงามไม่แพ้กัน

วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกัน และอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดไผ่ล้อม ห่างจากวัดไผ่ล้อมประมาณ 300 เมตร ดังนั้นวัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม และวัดปรมัยยิกาวาส จึงอยู่ไม่ไกลกันมากนัก เดิมวัดเสาธงทองมีชื่อว่า “วัดสวนหมาก”

> รูปภาพ <

เลือกรูปภาพ

> ข้อมูลทั่วไป <

วันเปิดทำการ: ตลาดเปิดสุดสัปดาห์และวันหยุดประมาณ 9.00 น. - 16.00 น.
น้ำและอาหาร: มีน้ำเย็นและอาหารให้บริการทั่วเกาะ
ไปรอบ ๆ : คุณสามารถเดินหรือขี่จักรยานรอบเกาะ

การเดินทางมายังเกาะเกร็ด

เรือ – จากท่าเรือสะพานตากสินถึงสถานีเหนือสุดที่นนทบุรี
จากนนทบุรีซื้อตั๋วเรือหางยาวไปยังเกาะเกร็ด
รถประจำทาง – ขึ้นรถบัส # 166 หรือ # 104 ลงที่วัดสนามเหนือ
จากนั้นนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามแม่น้ำไปยังเกาะเกร็ด

> ทีมผู้พัฒนา <

วิทย์-คอม 60-1

1. นายจักรกฤต จันทร์ประยูร            003-9
2. นายบุณวัทน์ วนาสุวรรณกุล           009-6
3. นางสาวกัญญารัตน์ เบญจกุล          034-4
4. นางสาวณัฐวดี โกศัย                 035-1
5. นายกฤตนันท์ ค่าไทยสง              053-4
6. นายรัฐพงษ์ วรรณชื่น                054-2